מבחן כניסה 
 קורס פיתוח פולסטאק

 ח-חובה לענות על כל השאלות
א-אין זמן מוגבל
ע
בהצלחה!ע                                  
Web Campaign Manager
Entrance Test