מבחן כניסה 
 קורס פיתוח סיילספורס

 ח-חובה לענות על כל שאלות
א-אין זמן מוגבל
ע
בהצלחה!ע                                  
Web Campaign Manager
Entrance Test