מבחן כניסה 
 קורס פיתוח סיילספורס

 ח-חובה לענות על כל שאלות
א-אין זמן מוגבל
ע-עליך להגיש את המבחן לפני 11.06.2021 בשעה 14.00
בהצלחה!ע                                  
Web Campaign Manager
Entrance Test